Speerpunten

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet: Stand van zaken invoering

De Omgevingswet komt er aan. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet vergt een omslag in de manier van werken binnen de leefomgeving. Wij bereiden ons hierop voor.

Op 1 april 2020 heeft minister Stientje van Veldhoven via een kamerbrief de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte gesteld over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Deze treedt niet per 1 januari 2021 in werking.

Een aantal redenen dat een verantwoorde inwerkingtreding op de 1 januari 2021 niet meer mogelijk is zijn:

  1. de maatregelen door de coronacrisis
  2. problemen met het digitale loket DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
  3. vertraging in de verwerving van lokale software.

Zodra de nieuwe datum van inwerkingtreding bekend is, zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Als organisatie gaan wij gewoon verder met de voorbereidingen. We zorgen ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn als de wet in werking treedt. We zijn sinds november 2019 actief gestart met de implementatie van de Omgevingswet.

De uitgestelde datum van invoering geeft ons iets meer lucht. We kunnen ons nu beter voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen. De zaken en processen die wij moeten vormgeven en inregelen zijn hiervoor simpelweg te omvangrijk. Met vijf interne werkgroepen werken wij hieraan.

Wij hebben de rapportage ‘De Omgevingswet wordt van ons allemaal (uitvoeringsagenda)’ aan u aangeboden. Hierin geven wij u inzicht in de stand van zaken binnen de werkgroepen.

De werkgroepen zijn bezig met:

  • Het opzetten van nieuwe werkprocessen (standaard wordt vergunningverlening binnen 8 weken.  
  • Het geven van inzicht in gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen voor zowel personeel als financiën.
  • Het komen tot een dienstverleningsmodel waarbij we uitgaan van de éénloketgedachte en het begeleiden van de initiatiefnemers.
  • Het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners (RUD, provincie, RWS, Waterschap).
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07