Speerpunten

Coronacrisis

Coronacrisis

Eind februari 2020 kreeg Nederland te maken met de eerste besmetting van Covid-19 (coronavirus). Daarna volgden de ontwikkelingen zich snel op en nam het kabinet maatregelen, die onze hele samenleving raken. Uiteraard ook onze gemeente: onze inwoners, bedrijven en instellingen.
Hieronder gaan we in op een viertal onderwerpen, waar we als gemeente mee te maken hebben.

GRIP 4 situatie
Op 12 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in verband met de gevolgen van Covid-19 GRIP 4 afgekondigd. Daarmee is de crisisorganisatie in werking getreden. Als 13 Zeeuwse gemeenten werken we daarin samen onder de noemer van Bevolkingszorg.
Op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's heeft de voorzitter van de VRZ bevoegdheden op gebied van openbare orde en veiligheid. Eén van de belangrijkste maatregelen was het vaststellen van de 'Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Zeeland'. Op basis daarvan zijn de landelijke maatregelen vertaald naar de Zeeuwse situatie en zijn aanvullende maatregelen genomen (bijvoorbeeld op het gebied van toerisme).
Onze burgemeester, in zijn rol als voorzitter van de VRZ, en verschillende medewerkers van onze organisatie zetten zich vrijwel continue in voor de crisisorganisatie.

Eigen bedrijfsvoering
Medio maart zijn we in onze eigen organisatie gestart met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de directie, het management, de externe dienstverlening, communicatie en veiligheid. De voornaamste taken van die werkgroep zijn: de continuïteit van onze bedrijfsvoering te bewaken en te beheersen, de onderwerpen die betrekking hebben op corona organisatiebreed af te stemmen en contact te houden met de VRZ, zodat de door de VRZ genomen maatregelen bekend zijn binnen de eigen organisatie.
De continuïteit van onze organisatie is tot op heden niet in gevaar geweest en onze vitale processen vinden zoveel mogelijk volgens planning doorgang. Een groot deel van onze medewerkers kan thuis werken en indien dat niet het geval is kunnen de medewerkers op locatie werken (denk aan: de reinigingsdienst, de groenvoorziening, onderhoud aan straten, wegen en riolering). Voor sommige onderdelen, zoals de medewerkers bij de sportvoorzieningen, droogde het werk op. Die medewerkers zijn vervolgens ingezet bij andere organisatieonderdelen, die veel werk hadden (zoals bij het team Werk & Inkomen voor de registratie van steunaanvragen). In het bijzonder vestigen wij de aandacht op de inzet op het gebied van Toezicht & Handhaving. Door de Noodverordening van de VRZ is er veel extra inzet nodig van onze Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa's) en andere toezichthouders uit onze organisatie. Voor die inzet, en de getoonde flexibiliteit binnen de gehele organisatie hebben wij veel waardering.

Gevolgen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen
We realiseren ons dat onze inwoners, bedrijven en instellingen dagelijks te maken hebben met de gevolgen van Covid-19. Soms zijn dat kleine gevolgen, maar er zijn ook situaties met grote gevolgen.

Financiële gevolgen
Onder het speerpunt 'resultaat prognose 2020' gaan we in op de financiële gevolgen, die het coronavirus heeft of die we verwachten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07