Speerpunten

Verknopen en verkopen

Verknopen en verkopen

De transformatie van het stadscentrum is een complex gegeven. Onze rol als gemeente is vooral faciliterend. Voor de investeringen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is de gemeente aan zet, maar de transformatie vraagt ook om acties van lokale marktpartijen, bewoners en overige gebruikers van de stad.
We zullen dus samen met onze partners de schouders eronder moeten zetten om tot een aantrekkelijk en vitaal toekomstbestendig stadscentrum Terneuzen te komen.

Kerngroepen aantrekken en behouden
Het creëren van een aantrekkelijke beleefbare stadscentrum is een uitdaging voor iedereen die belang heeft in de binnenstad. Dit lukt alleen in het aantrekken en behouden van vier kerngroepen: investeerders, ondernemers, bezoekers en bewoners. 

Ankerpunten
Een aantal ankerpunten vormt de ruggengraat van onze aanpak:

Veerhaven

De verbinding met het water: Veerhaven e.o. en de nieuwe sluis

Arsenaalgebied
Naar een vitaal stuk binnenstad met een eigen karakter
Van dichte bebouwing met leegstaande winkels naar uitnodigende en toegankelijke nieuwbouw en openbare ruimte. Hier kan een mix van nieuwe functies en wonen ontstaan die een impuls betekent voor de directe omgeving. Een sterke schakel in de verbinding van de binnenstad met het water.

Winkelgebied
Een compact en aantrekkelijk winkelgebied gericht op beleving
Een compacter winkelgebied zorgt voor logische winkelroutes. Bezoekers worden verleid om langer te verblijven door van kwantiteit naar kwaliteit te gaan in winkels, horeca en openbaar gebied.

Koning Willem I park
Van groene randzone naar stadspark
Meer wandelroutes en betere gebruiksmogelijkheden. Een grotere rol in de positieve beleving en aantrekkingskracht van de binnenstad.

Wonen in binnenstad
Een nieuw perspectief voor het woonklimaat in de binnenstad
Kwaliteitsbeleving structureel versterken door variatie in woningaanbod en leefomgeving. Eigen initiatief bevorderen door perspectief te bieden voor duurzame verbetering en gebiedstransformatie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07