Speerpunten

Taakstelling sociaal domein

Taakstelling sociaal domein

Al in 2019 constateerden wij meerjarige financiële tekorten in het sociaal domein, doordat onze uitgaven meer bedragen dan de inkomsten. Onze reserve sociaal domein kan dit vanaf dit jaar niet meer opvangen. Om onze begroting 2020 structureel in evenwicht te houden hebben we onszelf een taakstelling opgelegd: we hebben besloten de tekorten binnen het sociaal domein op te lossen, zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze zorgtaken en zonder dat andere gemeentelijke taken in het gedrang komen. Daarom hebben wij maatregelen geformuleerd en financieel doorgerekend. Het oplossen van de tekorten binnen het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) noemen we ‘gesloten systeem’ (het hekwerk sociaal domein).

In het eerste half jaar van 2020 is gewerkt om verschillende maatregelen uit te werken om financieel weer in control te komen. De nadere toelichting per wet komt terug bij de programma's en in de monitor sociaal domein. Bij het uitwerken van de maatregelen hebben we bovendien op sommige vlakken vertraging opgelopen door de corona-crisis.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07