Dit overzicht geeft aan waar de gemeente Terneuzen halverwege het jaar staat in relatie tot haar doelen en ambities. Deze voortgangsrapportage 2020 is nieuw in deze vorm. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil hiermee een actueel totaalbeeld geven van de belangrijkste gemeentelijke onderwerpen. De nadruk ligt op de beleidsmatige voortgang en niet op een financiële rapportage.
De informatie is gesplitst in twee onderdelen: speerpunten en programma’s. U kunt eenvoudig navigeren tussen de verschillende onderwerpen.

Speerpunten
Onder de speerpunten gaan we in op de meest actuele en relevante thema’s voor de gemeente. Vanzelfsprekend is een van die onderwerpen de coronacrisis. Die crisis heeft naar verwachting impact op heel veel beleidsterreinen van de gemeente en ook op de financiële vooruitzichten.

Programma
Bij programma’s geven we aan hoe de ambities verdeeld over de diverse programmaonderdelen ervoor staan. Dit doen we via een stoplichtsysteem. Doelen waaraan we werken kunnen al ‘gereed’ zijn of ‘op koers’ liggen. Dat geldt voor de meest geplande doelstellingen. Er zijn ook diverse onderwerpen die in de planning of aanpak ‘bijsturing nodig’ hebben. Doelen kunnen ook ‘niet haalbaar’ blijken. Dit is maar bij een onderdeel het geval.
De programma indeling komt overeen met de programma's in de begroting 2020.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07