Speerpunten

Risicomanagement

Risicomanagement

Risico's
Wij hebben in de begroting 2020 de belangrijkste risico's met mogelijk financiële gevolgen opgenomen en gekwantificeerd. Dit hebben wij ook gedaan in de jaarrekening 2019. Wij voorzien in 2020 dat twee bestaande risico's zullen leiden tot financiële effecten. Dit zijn het niet volledig realiseren van de taakstelling Sociaal Domein en de Algemene uitkering gemeentefonds.
De Coronacrisis zorgt voor nieuwe risico's. Wij verwijzen naar het speerpunt Corona en het speerpunt Resultaatprognose 2020.
Wij verwachten dat onze weerstandscapaciteit ruim voldoende is om de risico's op te vangen. Zeker omdat deze capaciteit in 2019 verder is toegenomen.

Risicomanagement
Wij hebben de raad eerder geïnformeerd over dit onderwerp. We doen al veel aan risico's en de beheersing ervan. Dit bleek ook uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie over de jeugdzorg. De stap die we nog moeten zetten is het expliciet maken van risicomanagement, inclusief beleidskader. We hadden in overleg met onze samenwerkingspartner, de gemeente Goes, en een externe adviseur een aantal workshops voorbereid. Dit hebben we door de Coronacrisis uitgesteld tot de tweede helft van dit jaar. Dit geldt ook voor de workshops die we hadden voorbereid specifiek over frauderisico's.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07