Speerpunten

Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid

We stellen een nieuw plan aanpak onderwijsachterstanden op. Dit doen wij in afstemming met de betrokken partijen. Als gevolg van het feit, dat we (kinderopvang, onderwijs en gemeenten) in de afgelopen periode prioriteit moesten geven aan het organiseren van de noodopvang (en afgelopen weken aan de opstart van het onderwijs) is dit plan nog niet af. De brede bijeenkomst die wij wilden organiseren om input op te halen uit het veld kan helaas niet doorgaan vanwege de corona-crisis. We ondervangen dit nu door een vragenlijst uit te zetten, zodat we het plan voor de zomer alsnog kunnen afronden.
Wij lopen hiermee overigens geen risico. De wettelijk verplichte onderdelen hebben wij in goede samenwerking met de collega-gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, de kinderopvanginstellingen en schoolbesturen geregeld. Wij continueren de inzet ten behoeve van de schakelklassen en de zomerschool. Bovendien is met ingang van 1 januari de nieuwe Subsidieregeling peuteropvang en VVE in werking getreden. Met ingang van 2020 kunnen alle peuters met een risico op onderwijsachterstanden 16 uur per week naar de peuteropvang. Samen met de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen onderzoeken we bovendien hoe we de (extra) achterstanden die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de sluiting van onderwijs en opvang tijdens de corona-periode kunnen bestrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een uitbreiding van het aanbod van de zomerschool, het organiseren van zomer-voorschoolse educatie en intensivering van de onderwijstijd in de periode na de vakantie. Dit werken wij op dit moment nader uit.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07