Programma's

Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

sdsdsds

Wij zorgen voor een veilige omgeving

Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit.

In 2019 en de jaren daarvoor heeft er inzet vanuit stichting ROAT plaatsgevonden op de voorkoming van aanwas richting criminele jeugdgroepen.
In 2020 en verder is hier geen budget voor geraamd. Deze taakstelling zou moeten worden uitgevoerd door aan-z.
Door de transitie die aan-z op verschillende domeinen heeft doorgemaakt heeft deze aanpak geen goede overdracht en opvolging gekregen.
Een bestuurlijk overleg wordt ingepland met aan-z en de burgemeester om na te gaan hoe zij deze taakstelling naar tevredenheid kunnen uitvoeren.

We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.

De gemeente Terneuzen heeft nu een beleid met één coffeeshop. Dit vinden wij voldoende. Dit beleid is ongewijzigd.

We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan.

Samen met onze ketenpartners zetten we integraal in op ondermijnende criminaliteit. Hierin proberen we innovatief te werk te gaan.
De coronacrisis heeft enige barrières opgeworpen in de aanpak, waar we zo flexibel en effectief mogelijk mee omgaan.

We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid

De teams veiligheid en zorg kijken integraal naar casussen en beleidsnota's die een link hebben met elkaar om zo een integraal werkproces te creëren en te behouden.

We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken

In samenwerking met onze (keten)partners spannen we ons in om het doel zo goed mogelijk na te streven.
Dit doen we onder andere door inzet te plegen op overlastmeldingen die door onze inwoners worden gedaan.
Tevens zetten we proactief, preventief en repressief in op veiligheidsvraagstukken die zich aandienen of al langer bij ons bekend zijn.

We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding

De VRZ voert deze taak voor ons uit. Over de uitvoering zijn wij tevreden.  De afgelopen periode is ingezet om uitbreiding van het Covid-19 virus in Zeeland te voorkomen. Ook de komende periode zal hier inzet op nodig zijn.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07