Speerpunten

Axelsedam/Beurtvaartkade

Axelsedam/Beurtvaartkade

Axelsedam
De Axelsedam moet een goede schakel worden tussen de oude en de nieuwe stad. Een hoogwaardig plein bij de entree van de binnenstad. En een knooppunt dat diverse plekken met elkaar verbindt. We willen beleving toevoegen door het maritieme karakter van de plek weer voelbaar te maken. Verkeersstromen en parkeren moeten goed geregeld zijn. We willen de situatie na het gereedkomen van Kennedylaan west monitoren. We stellen een programma van eisen op dat draagvlak heeft bij bewoners en ondernemers. Daarna werken we een integraal plan uit. In de begroting staan een bedrag voor uitvoering in 2021. De bouw van de Kop van de Noordstraat en de Kampanje is dan echter nog niet klaar. We verwachten dat uitvoering van Axelsedam daarom later wordt dan 2021. We maken in 2020 een projectplan met een planning in relatie tot andere binnenstadprojecten.

Beurtvaartkade
Helaas is Hotel l' Escaut niet langer geïnteresseerd en ontwerpen de ontwikkelaars Sprangers en Cordeel nieuwe plannen voor de Beurtvaartkade. Van braakliggend terrein naar hoogwaardige appartementen en horeca aan de kade. Een visitekaartje en groene entree van de binnenstad. Deze plannen worden opnieuw stedenbouwkundig en planologisch getoetst. In het kader van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Zitting volgt nog.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07