Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

sdsdsds

Zorgen voor voldoende aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Sportbeleid en activering

Gepland stond om in het kader van het Sportakkoord 2 fte's aan sportbegeleiders aan te nemen. Met deze begeleiders kunnen we (extra) beweegactiviteiten organiseren. Op het moment van het uitzetten van vacatures ontstond de coronacrisis. Op dat moment was het niet gepast om de vacatures open te stellen, juist omdat de werkzaamheden tijdens corona niet uitgevoerd kunnen worden.

Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid.

In afwachting van een definitief bestuurlijk standpunt over de kunst- en cultuurnota

Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen).

De aanpak voorziet nu in een bezuiniging op het groenonderhoud van de sportaccommodatie van V.V. RIA vanwege een capaciteitsoverschot. FC Axel heeft juist te maken met een capaciteitstekort en op dit moment is daarvoor een kunstgrasveld in aanbesteding. Daarnaast zijn er enkele noodzakelijke vervangingsinvesteringen in o.a. veldverlichting, leunhekwerk en de aanleg van tegelpaden rondom het hoofdveld van sportaccommodaties.

Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen

Voor het groenbeheer is een minimale beeldkwaliteit C met een streven naar B afgesproken. Op dit moment (begin mei) behalen wij beeldkwaliteit B.

Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep

Dit doen we door daarvoor subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en aan de Stichting Omroep Terneuzen.

Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed.

Door het faciliteren van eigenaren van monumenten stimuleren wij dit doel. Denk aan faciliteren van subsidie- en leningsregelingen, begeleiding vergunningaanvraag en verlening.

Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente

Met subsidie stellen we de Terneuzense musea in staat om een passend cultureel programma aan te bieden. Vanwege de corona - crisis zijn de musea al een groot deel van 1e halfjaar gesloten. Er is tussen de Zeeuws-Vlaams musea overleg over een mogelijke openstelling. Aangezien de gemiddelde leeftijd van het vrijwilligersbestand 70+ is, is het de vraag of de musea daadwerkelijk open kunnen per 1 juni a.s.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07