Speerpunten

Regiodeal

Regiodeal

Het voorstel voor een nieuwe regiodeal is in februari 2020 door het ministerie van LNV geaccepteerd. Er volgt nu een proces om tot een daadwerkelijke regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet' te komen, met een focus op Zeeuws Vlaanderen. In nauwe samenwerking tussen de Economic Board Zeeland, de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en de diverse departementen van de betrokken ministeries geven wij de deal momenteel vorm. Wij gaan er van uit dat op 1 juni de financiële kaders en half juni de definitieve teksten gereed zijn. Daarna volgt besluitvorming over het definitief toekennen van de deal en de bijbehorende middelen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07